นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น
 
เห็ดขี้ควาย


ลักษณะ

เห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษที่ขึ้นตามมูลสัตว์ เช่นมูลควาย พบได้ทุกภาคของประเทศไทย มีสีเหลืองซีดคล้ายฟองแห้ง หมวกเห็ด คล้ายร่ม ก้านเห็ดมีเยื่อบาง ๆ คล้ายวงแหวน ครีบเห็ดมีสีน้ำตาลเข้ม เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีชื่อเรียกหลายชื่อ
เช่น เห็ดเมา เห็ดมหัศจรรย์ (magic mushroom)เห็ดขี้ควาย
 

 
 การเสพเห็ดขี้ควาย

การเสพจะใช้วิธีการรับประทานทั้งสดหรือตากแห้ง


การออกฤทธิ์เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้ควายมีสาร Psilocybin ที่มีฤทธิ์หลอนประสาท มีผลต่อจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมเช่นเดียวกับ
LSD ทำให้รู้สึกสนุกสนาน อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีอาการวิตกกังวล
กระวนกระวาย ความดันเลือดสูง เห็นภาพหลอน หัวใจเต้นเร็ว มีไข้


โทษเห็ดขี้ควาย

ผู้เสพจะแสดงอาการชั่วขณะที่สารกำลังออกฤทธิ์อาการตกค้างหรืออันตรายจากเห็ดขี้ควายหลังจาก
หยุดเสพส่วนมากจะเกิดจากการ
ได้รับบาดเจ็บจากการควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่สำหรับผู้ซึ่งมีอาการของโรคหัวใจ อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 


ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
“เห็ดขี้ควาย” อันตรายบริโภคถึงตายได้
เห็ดขี้ควาย มีพิษ เลี่ยงบริโภค ชี้มีฤทธิ์ไม่ต่างกัญชา กระท่อม มึนเมา เคลิบเคลิ้ม ประสาทหลอน และจัดอยู่ในสารเสพติดประเภทที่ 5 หากบริโภคร่วมแอลกอฮอล์เพิ่มฤทธิ์รุนแรง หากบริโภคมากเสียชีวิตได้ แนะเลี่ยงรับประทานเห็ดแปลกหน้าไม่คุ้นเคย

  นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงอันตรายของเห็ดขี้ควาย หลังจากที่มีข่าวนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา 2 คนอาจบริโภค จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ว่า ตามปกติของเห็ดขี้ควายนั้น พบได้ตามกองมูลควาย ถือเป็นกลุ่ม 1 ใน 7 ของเห็ดมีพิษที่ห้ามบริโภค โดยเห็ดขี้ควาย มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า magic mushroom เนื่องจากการบริโภคจะทำให้เกิดอาการมึนเมา คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปากชา มีผลต่อประสาท ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน เพ้อฝัน และหมดแรง หากบริโภคในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ พบมีการนิยมบริโภคในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความสำราญจากเห็ด recreation mushroom เช่นอินโดนีเซีย บาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา

  นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า ในเห็ดขี้ควายมีสารพิษ 2 ชนิด psilocybine (ซิโลไซบีน) และ psilocine (ซิโลซีน) ซึ่งใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปี 2522 และในฉบับแก้ไข ปี 2532 ระบุให้เห็ดขี้ควาย จัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไม่ต่างจากพืชกัญชา กระท่อม ที่ออกฤทธิ์ในการมึนเมา หลอนประสาท โดยผู้ที่ผลิตขาย และนำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท และหากมีการนำเห็ดขี้ควาย มีปั่นผสมกับเหล้าก็จะทำให้เพิ่มปริมาณของสารพิษมากขึ้น เนื่องจากแอลกอฮอล์จะเป็นตัวทำละลายสารพิษให้ออกฤทธิ์เร็ว และรุนแรงมากขึ้น ส่วนการบริโภคตามปกตินั้น ความร้อนก็ไม่สามารถทำลายสารพิษ จึงทำให้ไม่ค่อยพบผู้นิยมนำมาบริโภค ทั้งนี้ การบริโภคเห็ดที่ปลอดภัยนั้น ไม่ควรบริโภคเห็ดที่มีลักษณะไม่คุ้นเคยมาก่อน เพื่อความปลอดภัย

  นพ.นิพนธ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับลักษณะของเห็ดพิษที่ประชาชนทั่วไปควรระวัง หลีกเลี่ยงในการบริโภค เห็ดที่มีลักษณะสีน้ำตาลเข้ม มีปลอกหุ้มโคน มีวงแหวนใต้หมวก มีปุ่มปม และเกิดในมูลสัตว์

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/379196.html


เห็ดขี้ควาย
เห็ดขี้ควายชนิดต่างๆ
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-
-
-
 
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
     
นายสุชาครีย์ สุคำภา อั๋น